Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2010

pruimpje
strasznie mi z tego powodu wszystko jedno.
Reposted fromkeep-calm keep-calm viakikinki kikinki
pruimpje
7942 ccc5
Reposted fromtola tola viaeta eta

March 03 2010

pruimpje
Reposted frommimikri mimikri viaSamotny Samotny
pruimpje
- Skąd wiesz, że mnie kochasz?
- A skąd wiesz, że Cię dotykam?
- Czuję to.
- No właśnie. 
Reposted frommaybeyou maybeyou viaSamotny Samotny
pruimpje
8271 746e

February 11 2010

pruimpje
'Wiem, jak to jest nie czuć, ze jesteś w pokoju, póki on na Ciebie nie spojrzy, nie dotknie Twojej ręki, czy nawet nie zażartuje z Ciebie. Tylko po to, żeby wszyscy widzieli, że z nim jesteś, że jesteś jego
— 'P.S. I love you'
Reposted fromobnoxious obnoxious
pruimpje

Snow Bird shelf

Reposted fromsawb sawb viakropki kropki
pruimpje
1099 8989
yummy..
pruimpje
0114 7f4c
Jedźmy gdziekolwiek.
Reposted fromkasmii kasmii viabachelorette bachelorette
pruimpje
1012 01eb 500
Reposted fromstraytank straytank viakikinki kikinki
pruimpje
The best part of having a relationship is getting to call the person or lay down next to them and tell them all the crazy things that happened to you all day long. And in the end that’s what it’s about, kids. It’s not about the sex, it’s not about the money that they give you or whatever. It’s not about how good-looking they are, it’s about, can they listen to you talk for hours and hours and hours about stupid shit that doesn’t matter. And if they can, then you’re meant to be together forever. Even if that means you have to call them 100 times, that’s okay.
— Tegan Quin
Reposted fromzopita zopita
pruimpje

Skala temperatur

+ 20°C Jamajczycy zakładają swetry (jeśli je tylko mogą znaleźć).
+ 15°C Grecy włączają ogrzewanie (jeśli tylko je mają).
+ 10°C Amerykanie zaczynają się trząść z zimna. Rosjanie na daczach sadzą ogórki.
+ 5°C Można zobaczyć swój oddech. Włoskie samochody odmawiają posłuszeństwa. Norwedzy idą się kąpać do jeziora.
0°C W Ameryce zamarza woda. W Rosji woda gęstnieje.
- 5°C Francuskie samochody odmawiają posłuszeństwa
- 10°C Kot upiera się, że będzie spał z tobą w łóżku. Norwedzy zakładają swetry.
- 15°C W Norwegii właściciele domów włączają ogrzewanie. Rosjanie ostatni raz w sezonie wyjeżdżają na dacze.
- 20°C Amerykańskie samochody nie zapalają.
- 25°C Niemieckie samochody nie zapalają. Wyginęli Jamajczycy.
- 30°C Władze podejmują temat bezdomnych. Kot śpi w twojej piżamie.
- 35°C Zbyt zimno, żeby myśleć. Nie zapalają japońskie samochody.
- 40°C Planujesz przez dwa tygodnie nie wychodzić z gorącej kąpieli. Szwedzkie samochody odmawiają posłuszeństwa.
- 42°C W Europie nie funkcjonuje transport. Rosjanie jedzą lody na ulicy.
- 45°C Wyginęli Grecy. Władze rzeczywiście zaczynają robić coś dla bezdomnych.
- 50°C Powieki zamarzają w trakcie mrugania. Na Alasce zamykają lufcik podczas kąpieli.
- 60°C Białe niedźwiedzie ruszyły na południe.
- 70°C Zamarzło piekło.
- 73°C Fińskie służby specjalne ewakuują świętego Mikołaja z Laponii. Rosjanie zakładają uszanki.
- 80°C Rosjanie nie zdejmują rękawic nawet przy nalewaniu wódki.
- 114°C Zamarza spirytus etylowy. Rosjanie są wkurwieni.

przysłane mejlem

Reposted fromsawb sawb viakropki kropki
pruimpje
3042 7107
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viakropki kropki
pruimpje
7931 6149
pruimpje
życie wzywa a mi się nie chce
Reposted frommartch martch viaSamotny Samotny

February 05 2010

pruimpje
4127 e3dc
Reposted byYarrickspotlessmindedclairdelunechwileulotneKaMilkaemerald-magnolianannyOggdziadekcoffeeprincessesarkastycznaszczypcikelpandadomimi
pruimpje
4115 dbe0
Reposted bykonikBujany konikBujany
pruimpje
4096 5a0d
Reposted bysharmanrutiputi
pruimpje
7259 d9e8 500
Nighttime Lights of the World - europe

January 19 2010

pruimpje
Reposted fromsentymenty sentymenty viamasala masala
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl